Søk om å bli lærebedrift

Å være lærebedrift er en lønnsom investering! Lærebedriftene er med på å forme morgendagens fagarbeidere. Bedrifter kan søke om å bli godkjent lærebedrift ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema for å bli godkjent lærebedrift

Hvorfor bli lærebedrift?

  • Bedriften bidrar til å sikre bransjens framtid ved å utdanne fagarbeidere.
  • Bedriften gir opplæring til lærlingen/lærekandidaten som igjen bidrar til verdiskaping i virksomheten.
  • Bedriften velger selv om de vil ansette lærlingen/lærekandidaten etter endt læretid.
  • Bedriften mottar tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlingen/lærekandidaten.
     

Hva kreves for å bli en godkjent lærebedrift?

Lærebedriften må ha en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leder må ha fagkompetanse i det faget bedriften er godkjent for. 

Godkjent kompetanse er

  • fag/svennebrev
  • minimum seks år med allsidig praksis i faget
  • relevant høyere utdanning

Det skal være et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Bedriften skal utarbeide en intern opplæringsplan (DOCX, 46 kB) for å sikre at lærlingen, lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb får opplæring i samsvar med læreplanen.

Den interne planen skal utvikles med utgangspunkt i læreplanen for faget.

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Flere lærebedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Se oversikt over opplæringskontor i Viken fylkeskommune.

Les mer om Hva er en lærebedrift?

Til toppen