Tilskudd til lærebedrifter

Godkjente lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger, lærekandidater og for kandidater i ordningen fagbrev på jobb.

Det kreves ikke egen søknad, tilskuddet utbetales to ganger i året fra den dato læreforholdet begynner.

Tilretteleggingstilskudd ved opplæring i bedrift

Lærebedrifter og opplæringskontor kan søke om tilretteleggingstilskudd for kandidater med behov for ekstra oppfølging og veiledning. Det gjelder også for kandidater med svake norskferdigheter og kort botid i landet.

Les mer om tilretteleggingstilskuddet

Kontakt

Til toppen