Hva vil det si å være lærekandidat?

Ungdom som har eller vil få utfordringer med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse, kan legge opp et løp mot grunnkompetanse.

  • Du lærer faget ditt samtidig som du jobber i bedriften.
  • Læretidens lengde kan variere ut fra lærefag og din skolebakgrunn.
  • Normalt er det 2 år i bedrift, som til sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskaping i lærebedriften.