Hva vil det si å være lærling?

Som lærling får du opplæring i bedrift, og målet er å ta en fag- eller svenneprøve i faget. For å bli lærling inngår du en lærekontrakt med en lærebedrift, som er ansvarlig for å gi deg opplæring i faget.

  • Du lærer faget ditt samtidig som du jobber i bedriften.
  • Læretidens lengde kan variere ut fra lærefag og din skolebakgrunn.
  • Normalt er det 2 år i bedrift, som til sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskaping i lærebedriften.

Kontakt

laerekontrakt@viken.no
fagopplaring@viken.no

Til toppen