Lærekandidat i Viken

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse. Du kan du legge opp et løp mot grunnkompetanse og få et kompetansebevis. 

Hvem kan bli lærekandidat?

Dette kan være for deg som har:

 • hatt spesialundervisning 
 • mangler karaktergrunnlag eller ikke har vurdering ved overgang til opplæring i bedrift
 • alle karakterer fra Vg1 og Vg2, men har behov for å velge bort mål i lærefaget

Det er du selv, sammen med dine foresatte, skolen og noen ganger pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som avgjør om du skal bli lærekandidat.

Målet er at lærekandidaten skal:

 • ha opplæring etter en individuell plan 
 • mestre opplæringssituasjonen 
 • oppnå så høy kompetanse som mulig 
 • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

Ta kompetanseprøve

Lærekandidaten skal opp til en kompetanseprøve ved slutten av opplæringstiden. Dette er en individuell kompetanseprøve som blir utarbeidet på bakgrunn av de målene lærekandidaten har fått opplæring i. Les mer om kompetanseprøver.

Lønn

Les mer om hva du kan få i lønn som lærekandidat

Dine rettigheter og plikter

Lærekandidater har de samme rettighetene og pliktene som lærlinger.

Du får en:

 • Individuell opplæringsplan
 • Tar kompetanseprøve
 • Får en opplæringskontrakt

Tilpasset læreplan

Den tilpassede planen du får:

 • beskriver hvilke mål du som lærekandidat skal nå i løpet av opplæringstiden.
 • er individuell og kan endres underveis i samarbeid med deg, lærebedriften og fylkeskommunen.
 • lages med utgangspunkt i den generelle læreplanen og det enkelte fag sin læreplan, bedriftens arbeidsoppgaver og kandidatens forutsetninger og muligheter.

Endre kontrakt underveis

 • Lærekandidatordningen er en fleksibel ordning med muligheter for tilpasninger underveis.
 • Klarer lærekandidaten å kvalifisere seg til fagprøven, kan kontrakten endres til en lærekontrakt.
 • Lærekandidaten må ha bestått karakterkravene og klare å fullføre med alle læreplanmål i faget.
 • Det er mulig å søke om unntak for kravet om bestått i inntil to av fellesfagene.
 • Lærekandidaten endrer da status til lærling med fag- eller svennebrev som mål. 

Skjema for endring av kontraktstype

Tilrettelegging og spesialundervisning

Du har rett til spesialundervisning hvis du ikke får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Se rett til spesialundervisning i § 4-2 i opplæringslova

Opplæringskontrakt og arbeidsavtale

Bestille lærlingbevis

Lærekandidater kan på lik linje som lærlinger bestille lærlingbevis.

For å bestille lærlingbeviset må du ha et bilde av deg selv som du må laste opp.

Krav til foto:

 • ​Fotografiet skal vise ansiktet og må tas rett forfra.
 • Fotoet skal vise hele hodet. Ansiktet skal dekke 70–80 prosent av bildeflaten.
 • Bakgrunnen skal være lys uten kraftige skygger.
 • Useriøst foto blir avvist.

Logg inn med dette brukernavnet og passordet:

 • Brukernavn: skole30
 • Passord: IDskole30

Det er samme brukernavn og passord for alle som bor i Viken.

Bestill lærlingbevis

Du får lærlingbeviset i posten i løpet av 1–2 uker.

Forsikringer

Bedriften er ansvarlig for å ha ulykkes- og yrkesskadeforsikring på lærlingen som jobber der.

Les mer om de ulike forsikringene lærlingen er dekket av

Lån og stipend

Som lærekandidat kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

Søk stipend og lån på Lånekassen.no

Kontakt oss

Seksjon fag- og yrkesopplæring har det overordnede ansvaret for lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor i Viken.