Læretid i Europa

Hvert år reiser minst 50 lærlinger til andre europeiske land gjennom programmet Læretid i Europa. Programmet er finansiert gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+.

Det er innført reisestopp i forbindelse med korona-pandemien

Viken fylkeskommune har innført reisestopp for både elever, ansatte og lærlinger ut 2020.

  • Lærlinger som fikk tilbud om en utplassering høsten 2020 vil prioriteres når det blir mulig å reise igjen.
  • Foreløpig er det derfor ikke mulig for Viken fylkeskommune å ta imot nye søknader for våren 2021.
  • Vi forventer at neste utreiseperiode blir høsten 2021, og det blir mulig å søke i tidsrommet  1. februar til 1. mars 2021.

Gjennom programmet kan du som lærling få godkjent deler av læretiden din i utlandet.

Viken fylkeskommune har et nettverk av europeiske partnere som hjelper til med å organisere opphold og finne vertsbedrifter til norske lærlinger.

Fra 1. januar 2020 er Læretid i Europa åpen for lærlinger fra hele Viken og Oslo. Vi ønsker lærlinger fra Østfold og Buskerud velkommen, og oppfordrer særlig dere til å bli kjent med Læretid i Europa og søke på en utplassering i utlandet.

Søknadsfristen for å søke læretid i Europa for høsten 2020 er gått ut. 

Læretid i Europa

Til toppen