Læretid i Europa

Hvert år reiser minst 50 lærlinger til andre europeiske land gjennom programmet Læretid i Europa. Programmet er finansiert gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+.

Gjennom programmet kan du som lærling få godkjent deler av læretiden din i utlandet.

Viken fylkeskommune har et nettverk av europeiske partnere som hjelper til med å organisere opphold og finne vertsbedrifter til norske lærlinger.

Fra 1. januar 2020 er Læretid i Europa åpen for lærlinger fra hele Viken og Oslo. Vi ønsker lærlinger fra Østfold og Buskerud velkommen, og oppfordrer særlig dere til å bli kjent med Læretid i Europa og søke på en utplassering i utlandet.

Søknadsfristen for å søke læretid i Europa for høsten 2020 er gått ut. 

Neste søknadsfrist er 1. oktober.

Læretid i Europa

Til toppen