Læretid i Europa

Hvert år reiser minst 50 lærlinger til andre europeiske land gjennom programmet Læretid i Europa. Programmet er finansiert gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+.

Det er innført reisestopp i forbindelse med korona-pandemien

I forbindelse med korona-epidemien har Viken fylkeskommune innført reisestopp for både elever, ansatte og lærlinger ut skoleåret 2020-2021.

Neste utreiseperiode blir høsten 2021, dersom koronasituasjonen tillater dette.

Gjennom programmet kan du som lærling få godkjent deler av læretiden din i utlandet.

Viken fylkeskommune har et nettverk av europeiske partnere som hjelper til med å organisere opphold og finne vertsbedrifter til norske lærlinger.

Læretid i Europa

Til toppen