Læretid i Europa

Hvert år reiser minst 50 lærlinger til andre europeiske land gjennom programmet Læretid i Europa. Programmet er finansiert gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+.  

Gjennom programmet kan du som lærling få godkjent deler av læretiden din i utlandet.

Viken fylkeskommune har et nettverk av europeiske partnere som hjelper til med å organisere opphold og finne vertsbedrifter til norske lærlinger.

Fristen for å søke læretid i Europa for høsten 2022 er nå utgått.
Fra 1. september vil det være mulig å søke læretid i Europa for våren 2023. 

Til toppen