Prøvenemnder

Prøvenemnder har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av fag-, svenne- og kompetanseprøver.

Rollen som prøvenemnd er et offentlig verv som går over en periode på fire år. 

PC-ordning for prøvenemndsmedlemmer i Viken

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøver/svenneprøver (PDF, 232 kB)

Prøvenemndenes rolle og samfunnsansvar

Informasjon om prøveavvikling, kurs og honorering

Verktøykasse for prøvenemnder

 

Kontakt

provenemnd@viken.no

Til toppen