Refusjon for smittevernutstyr

Medlemmer i prøvenemnd som vurderer at de skal benytte personlig smitteverntiltak som munnbind, engangshansker, hette, og lignende under fagprøveavviklingen, får disse kostnadene refundert gjennom reiseregningen med vedlagt kvittering.

Prøvenemnder

Prøvenemnder har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av fag-, svenne- og kompetanseprøver.

Rollen som prøvenemnd er et offentlig verv som går over en periode på fire år. 

Prøvenemndenes rolle og samfunnsansvar

Informasjon om prøveavvikling, kurs og honorering

Verktøykasse for prøvenemnder

Kontakt

provenemnd@viken.no

Til toppen