Prøvenemnder

Prøvenemnder har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av fag-/ svenne- og kompetanseprøver. Dette er et offentlig verv over en periode på fire år.

Prøvenemnd

Til toppen