Skjema for opplæring i bedrift

Skjemaer som er aktuelle for lærebedrifter, prøvenemnder, lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater med mer.

For opplæringskontor og lærebedrifter

Tilskuddsordninger

For prøvenemnder

For lærlinger, lærekandidater, kandidater for fagbrev på jobb

For praksiskandidater 

For skoler

Bestilling av dokumentasjon fra videregående opplæring i Viken

For deg som har tatt din opplæring i Viken som lærling, lærekandidat eller praksiskandidat og trenger duplikat, kopi eller utstedelse av nytt vitnemål, kompetansebevis, fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev.

Til toppen