Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme arbeidslivets og lærlingers behov og synspunkter overfor fylkeskommunen, og er Vikens viktigste rådgivende organ for samarbeid om fag- og yrkesopplæring.

Yrkesopplæringsnemnda medlemmer

Yrkesopplæringsnemndas medlemmer og to observatører fra NAV oppnevnes av fylkestinget for fire år av gangen.

Oversikt over medlemmene av yrkesopplæringsnemnda

Observatørene fra NAV er:

Yrkesopplæringsnemnda oppgaver

Fylkesrådet skal legge fram alle saker som har betydning for fag- og yrkesopplæring for yrkesopplæringsnemnda, før fylkeskommunen gjør vedtak i saken.

Nemnda skal også uttale seg før vedtak om godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning som lærebedrift. I disse sakene skal fylkesråden legge avgjørende vekt på yrkesopplæringsnemndas råd.

I tillegg skal yrkesopplæringsnemnda arbeide for å heve kvaliteten i hele fag- og yrkesopplæringen på 4 hovedområder:

Kvalitet

Nemnda skal

 • fremme forslag til organisering, rutiner, arbeidsmåter og strategier for å sikre og utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringen
 • vurdere hvordan samhandlingen mellom skoler og lærebedrifter kan bedres
 • vurdere hvordan kompetanseutvikling kan sikres

Dimensjonering

Nemnda skal

 • arbeide for riktig dimensjonering av videregående opplæring.
 • gi fylkeskommunen råd om tiltak ved årlig fastsetting av tilbud.

Tilrådning til dimensjonering av det yrkesfaglige utdanningstilbudet i Viken fylkeskommune (PDF, 2 MB)

Rådgiving

Nemnda skal

 • arbeide for at rådgivingen om fag- og yrkesopplæring blir best mulig, og foreslå nødvendige tiltak.
 • gi råd i prosessen med å forutsi behovet for fremtidige fagarbeidere og antall læreplasser i Viken. 

Regional utvikling

Nemnda skal

 • gi råd om hvordan utvikling av fag- og yrkesopplæringen og samhandling mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling, som nye bedrifter og arbeidsplasser.

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er regulert i Opplæringslovas §§ 4-3, 12-3 og 12-4.

Saker og møter

Se møteplan, saksdokumenter og protokoller fra yrkesopplæringsnemnda.

Yrkesopplæringsnemndas møter er åpne for publikum. I noen tilfeller kan møtene være knyttet til felles kompetanseheving og besøk i lærebedrifter. Møtene kan da ha adgangsbegrensning.

Visste du at

 • Fag- og yrkesopplæring er en del videregående opplæring. Hovedmodellen for fag- og yrkesopplæringen er to år i skole og to år i lære i bedrift.
 • Yrkesopplæringen omhandler den delen av opplæringen som skolen har ansvaret for.
 • Fagopplæring omhandler den delen av opplæringen som skjer i lærebedrift.

Les mer om Opplæring i bedrift (fagopplæring)

Kontakt

Leder
Bénédicte Røer, NHO
E-post: benedicte.roer@nho.no
Telefon: 45 25 18 22

Nestleder
Ulf Lervik, LO
E-post: ulf@lo.no
Telefon: 90 16 03 79

Seksjon for fag- og yrkesopplæring
Olav F. Horne, seksjonsleder
E-post: olavhorne@viken.no                  
Telefon: 90 17 98 32

Bodil Onsaker Berg
Spesialrådgiver fagopplæring
Læreplassformidling
E-post: bodilb@viken.no        
Telefon: 32 80 86 46 / 94 03 75 07

Utvalgssekretær:
Lovise Skaran
E-post: lovises@viken.no
Telefon: 46 63 51 79

Til toppen