Elev-PC

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. 

PC-ordningen har vært ulikt organisert i Akershus, Buskerud og Østfold. En ny felles PC-ordning skal etableres, men inntil videre videreføres gjeldende PC-ordninger for elever i de tidligere fylkene.

Elev-PC

Ny PC-ordning fra 2021

En ny felles PC-ordning skal vedtas i løpet av 2020, og vil gjelde for nye elever fra skoleåret 2021-2022. Les mer om vedtaket her.

Til toppen