Elev-PC

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. 

PC-ordningen har vært ulikt organisert i Akershus, Buskerud og Østfold. Inntil videre videreføres gjeldende PC-ordninger for elever i de tidligere fylkene.

Elev-PC i Akershus  Elev-PC i Buskerud  Elev-PC i Østfold

Ny PC-ordning fra 2021

En ny felles PC-ordning skal vedtas i løpet av 2020, og vil gjelde for nye elever fra skoleåret 2021-2022. Les mer om vedtaket.

Ta ditt skolearbeid med inn i Viken

I juni skal elevenes PC-er oppdateres til Viken-plattform. Alle elever må også aktivere sin nye viken-bruker.

Veiledning for elever som skal over på Viken-plattform

Til toppen