Elev-PC for elever ved skoler i Akershus

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Elever ved videregående skoler i tidligere Akershus må selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart. 

Du kan bruke enhver datamaskin som oppfyller minstekravene, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.  

Elev-PC Akershus

Uansett hvilken datamaskin du bruker, får du:

  • utstyrsstipend fra Lånekassen (gjelder elever med ungdomsrett).
  • gratis tilgang til alt du trenger av programvare til bruk i opplæringen, inkludert Office 365 og andre lisensbaserte programmer.
  • ansvaret for å holde datamaskinen i orden. IKT-kontoret ved skolen kan hjelpe deg med feilsøking o.l.

Se også IKT-reglement for elever ved de videregående skolene i Akershus

Til toppen