Elev-PC for videregående skoler i Østfold

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Elever ved de videregående skolene i Østfold får låne en PC gratis av fylkeskommunen. Lærlinger i Østfold får også tilbud om å låne PC gratis gjennom læretiden. Det er ikke anledning til å bruke privat pc eller mac på skolen.

Elev-PC Østfold

Se også IKT-reglement for videregående skoler i Østfold (lenke).

 

Til toppen