Elev-PC for videregående skoler i Buskerud

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Her ser du hva som gjelder for Buskerud-elever som startet på Vg1 til og med skoleåret 2020/2021.

Elever med oppstart Vg1 høsten 2021 eller 2022, hører inn under den nye fellesordningen for elev-PC i Viken.

Elever ved de videregående skolene i Buskerud som startet på Vg1 til og med skoleåret 2020/21, kan velge mellom å lease en PC fra fylkeskommunen eller ta med sin private datamaskin.