Elev-PC for videregående skoler i Østfold

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Her ser du hvilke regler som gjelder for Østfold-elever som startet på Vg1 til og med skoleåret 2020/2021.

Elever med oppstart Vg1 høsten 2021 eller 2022 hører inn under den nye fellesordningen for elev-PC i Viken.

Elever som startet ved en av de videregående skolene i Østfold til og med høsten 2020, låner en PC gratis av fylkeskommunen. Lærlinger i Østfold får også tilbud om å låne PC gratis gjennom læretiden. Det er ikke anledning til å bruke privat PC eller Mac på skolen.