Elev-PC

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Den må du ha klar til skolestart. Du som starter på Vg1 høsten 2023, kan bestille PC eller Mac gjennom Vikens elev-PC-ordning når førsteinntaket er klart i juli.