Skolebevis

Som elev ved en av Viken fylkeskommunes videregående skoler får du et skolebevis med bilde. Kortet dokumenterer at du er elev ved en videregående skole i Viken, og er nyttig for deg i skolehverdagen. 

Hva brukes skolebeviset til? 

Kortet kan brukes til å: 

  • logge inn på printer/kopimaskin 
  • låne bøker på skolebiblioteket 
  • få rabatt på billetter til blant annet kollektivtransport 

Utlevering av skolebevis

Alle nye elever blir fotografert etter skolestart, og bildet brukes på skolebeviset ditt. 

Skolebeviset deles ut på skolen når du går på Vg1, og skal brukes alle de årene du går på skolen. Kortet oppdateres hvert skoleår med nytt klistremerke/gyldighetsoblat, som deles ut av kontaktlærer. 

Mistet skolebevis? 

Har du mistet skolebeviset, eller kommer som ny elev til en skole i løpet av skoleåret, henvender du deg til IT-kontoret ved skolen. 

Lærlingbevis 

Lærlingbevis er skolebevis for lærlinger og lærekandidater.

Les mer om lærlingbevis