Opplæring i barneverns- og helseinstitusjoner

Barn og unge ved barneverns- og helseinstitusjoner har samme rettigheter til opplæring som alle andre. Hvis det ikke er mulig å gå på hjemskolen, skal elevene få et tilbud på en skole i nærheten av institusjonen eller på en skole tilknyttet selve institusjonen.

Skoletilbud

Skjema for å melde flytting til/fra barnevernsinstitusjoner i Viken

Melding om flytting til/fra helseinstitusjon

Region

Skole/kontaktperson

Telefon

Asker og Bærum

Holmen videregående skole v/ Evy Olfrid Sameien Kalvøy

66 85 53 00

Follo

Vestby videregående skole v/ Siri Hamre

64 98 37 00

Romerike

Jessheim videregående skole v/ Joon Nilsen

63 92 78 00

Buskerud

Lerberg skole og kompetansesenter 

32 25 69 50

Østfold

Østfold fylkeskommunale skole

95 47 90 00

Rett til opplæring og hvilke lover som gjelder