Opplæringstilbud for minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsprogram før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Særskilt språkopplæring

 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.
 • Dersom du har språklige utfordringer, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen.
 • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen.

For å kunne søke inntak til videregående opplæring, må søkeren ha lovlig opphold i landet. Søkeren må også ha vitnemål fra norsk grunnskole, eller dokumentere tilsvarende grunnopplæring.

Les mer om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige hos Utdanningsdirektoratet.

Kombinasjonsprogram

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring på en videregående skole dersom de har behov for dette for å kunne fullføre videregående opplæring.

Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag.

Du kan også få opplæring i andre fag eller emner avhengig av skolens tilbud. Tilbudet varer i ett til tre år, avhengig av behov.

Målgruppe

Kombinasjonsprogrammet retter seg mot minoritetsspråklig ungdom i alderen 16-24 år som

 • har godkjent grunnskole fra utlandet, men har manglende norskkompetanse.
 • har fått vitnemål fra 10. klasse i Norge, men har manglende norskkompetanse og faglig grunnlag.
 • ikke har godkjent grunnskole fra utlandet og må gjennomføre grunnskole for å kvalifisere seg til inntak på videregående nivå. Forutsatt at tilbudet gis i samarbeid med kommunen.

Kjennetegn på opplæringen 

 • Nivådelt og tilpassede opplæringsplaner med fleksibel opplæringstid på 1-3 år.
 • Dokumentasjon på opplæringen, og muligheten til å forbedre tidligere karakterer på vitnemålet fra ungdomsskolen.
 • 30 timer i uka med opplæring i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, engelsk, samt kroppsøving og utdanningsvalg.
 • Forsering av fag på videregående nivå så langt skolen kan tilrettelegge for dette.
 • Tilrettelegging for morsmålseksamen for de som planlegger studieforberedende utdanningsprogram.
 • Like rettigheter til PC, skyss og elevtjenester som elever tatt inn til videregående opplæring på samme skole, uten å bruke av retten til videregående opplæring.
 • Inkludering og integrering i skolemiljøet.

Formålet med opplæringstilbudet

 • Mer grunnskoleopplæring ved en videregående skole skal bidra til at ungdom i målgruppen settes i stand til å fullføre og bestå videregående opplæring.
 • Ungdom i målgruppen skal ha opplæring i et læringsmiljø med elever i samme alder.
 • Ungdom i målgruppen skal bli kjent med norsk videregående opplæring/skole. 
 • Samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen skal styrke bedre sammenheng i opplæringen.

Slik søker du

Du kan søke hele året, og det er løpende inntak til kombinasjonsprogrammet ved ledige plasser. Anbefalt søknadsfrist er 1. februar, da inntaket til neste skoleår starter etter denne datoen.

Ved spørsmål om søknadsprosessen kan du ringe 32 30 00 00 for å få informasjon fra Shpresa Syla og Linn Cecilie Johansen.

Skoler med kombinasjonsprogram

Det planlegges for kombinasjonsprogram ved følgende skoler:

Det planlegges for kombinasjonsprogram også ved en videregående skole i Nordre Follo, Lillestrøm og Bærum. Hvilke skoler der det planlegges for kombinasjonsprogram, blir lagt ut fortløpende når dette er avklart

Til toppen