Opplæringstilbud for minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Særskilt språkopplæring

  • Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.
  • Dersom du har språklige utfordringer, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen.
  • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen.

For å kunne søke inntak til videregående opplæring, må søkeren ha lovlig opphold i landet. Søkeren må også ha vitnemål fra norsk grunnskole, eller dokumentere tilsvarende grunnopplæring.

Les mer om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige hos Utdanningsdirektoratet.

Kombinasjonsklasser

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnopplæring på en videregående skole. Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag. Du kan også få opplæring i andre fag eller emner avhengig av skolens tilbud. Tilbudet varer i ett til to år, avhengig av behov.

Kombinasjonsklasser

Forberedende kurs

Elever mellom 16 og 24 år som trenger å øke sin språkkompetanse i norsk før de begynner med videregående opplæring, kan få mer opplæring på utvalgte videregående skoler i enkelte fag. Tilbudet er ettårig.

Forberedende år for minoritetsspråklige

Til toppen