Tidsavgrenset forskriftsbestemmelse om dokumentasjon ved fravær og føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis

Som følge av koronasituasjonen vedtok Kunnskapsdepartementet 24. august 2020 et midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis fram til 1. november 2020. Unntaket er senere forlenget, og gjelder til 11. oktober 2021.

Hva innebærer dette?

Egenmelding og føring i VIS

 • Ved sykdom slipper eleven å oppsøke lege for å få dokumentasjon (legeerklæring). Egenmelding gjelder som dokumentasjon.
 • Eleven skriver egenmelding i VIS. Dersom eleven ikke er myndig, skriver foresatte en bekreftelse som eleven laster opp i VIS.
 • Ordinære regler gjelder for fravær ved sykdom: Dokumentert fravær unntas fra 10-prosentsregelen fra første dag.
  • I VIS melder eleven eller foresatt inn dokumentert dags- eller timefravær under «Mine søknader» – «Melding om fravær» – «Opprett egenmelding».
  • Her lastes dokumentasjonen opp.
  • Skolen behandler egenmeldingen i VIS.
  • Se veiledning på søknadsprosessen i VIS.

Føring på vitnemål og kompetansebevis

 • Fravær som oppstår av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis i den aktuelle perioden.
 • Skolen sørger for at godkjent fravær av helsegrunner ikke virker inn på fraværsgrensen og ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

 • Fordi unntaket av 24. august 2020 er midlertidig, er det ikke gjort endringer i Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune.
 • I perioden fra 24. august 2020 til 11. oktober 2021 er de alminnelige bestemmelsene som går frem i retningslinjene knyttet til dokumentasjon ved sykdom satt til side.

Myndighetene kan endre eller fjerne forskriften før utløpsdato dersom smittesituasjonen tilsier dette. Viken fylkeskommune følger med på nyheter fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet og oppdaterer fortløpende.

Til toppen