Tidsavgrenset forskriftsbestemmelse om dokumentasjon ved fravær og føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis

Som følge av koronasituasjonen vedtok Kunnskapsdepartementet 24. august 2020 et midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis. Unntaket gjelder fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020.

Hva innebærer dette?

Egenmelding og føring i VIS

 • Ved sykdom slipper eleven å oppsøke lege for å få dokumentasjon (legeerklæring). Egenmelding gjelder som dokumentasjon.
 • Eleven skriver egenmelding i VIS. Dersom eleven ikke er myndig, skriver foresatte en bekreftelse som lastes opp i VIS av eleven.
 • Ordinære regler gjelder for fravær ved sykdom: Dokumentert fravær unntas fra 10-prosentsregelen fra første dag.
  • I VIS melder eleven eller foresatt inn dokumentert dags- eller timefravær under «Mine søknader» – «Melding om fravær» – «Opprett egenmelding».
  • Her lastes dokumentasjonen opp.
  • Kontaktlærer og faglærer får systemvarsel om søknaden og behandler den i VIS.
  • Se veiledning på søknadsprosessen i VIS.

Føring på vitnemål og kompetansebevis

 • Fravær som oppstår av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis i den aktuelle perioden.
 • For at fravær av helsegrunner ikke skal virke inn på fraværsgrensen eller bli registrert på vitnemål og kompetansebevis, har Viken opprettet en egen fraværskode i VIS: «R – Dokumentert fravær helsegrunner 24.08–31.10.2020».
 • Når eleven har levert egenmelding, eventuelt med bekreftelse fra foresatte, skal kontaktlærer/faglærer registrere både timefravær og dagsfravær med fraværskoden.
 • Ordningen med fraværskode erstatter ordningen som det tidligere er informert om – at eleven må søke om fratrekk av fravær på vitnemål og kompetansebevis for fravær av helsegrunner i perioden 24.08.2020 til 31.10.2020.
 • Se veiledning om registrering av fravær i VIS i den aktuelle tidsperioden

Elever i Vg4

 • Elever i Vg4, som tar påbygg til generell studiekompetanse høsten 2020, og som skal ta utsatt fag- eller svenneprøve innen 1. november, kan på samme måte få fravær godkjent på grunnlag av egenmelding ved gjennomføring av slik prøve i den aktuelle perioden. Dette gjelder utsettelser som skyldes koronasituasjonen. Fraværet vil ikke bli ført på vitnemål eller kompetansebevis.

Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

 • Fordi unntaket av 24. august er midlertidig, er det ikke gjort endringer i Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune.
 • I perioden fra 24. august til 31. oktober 2020 er de alminnelige bestemmelsene som går frem i retningslinjene knyttet til dokumentasjon ved sykdom satt til side.
Til toppen