Språkopplæring og spesialundervisning for elever i friskoler

Friskoler (private videregående skoler med rett til statstilskudd) er skoler som er godkjent etter friskoleloven. Elever i friskolene har samme rettigheter til særskilt språkopplæring og spesialundervisning som elever i offentlige skoler.

Dersom eleven har folkeregistrert adresse i Viken, er det Viken fylkeskommune som fatter vedtak om slik opplæring.

Spesialundervisning

Språkopplæring

Til toppen