Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

 1. 1 Forord
 2. 2 Fraværsgrense for hvem, hvorfor, partenes ansvar
  1. 2.1 Hvorfor har vi en fraværsgrense
  2. 2.2 Hvem fraværsgrensen gjelder for
  3. 2.3 Hva fraværsgrensen gjelder
  4. 2.4 Skolens ansvar
  5. 2.5 Elevens ansvar
  6. 2.6 Foresattes ansvar
 3. 3 Fraværsreglene
  1. 3.1 Hovedregel
  2. 3.2 Dokumentert fravær med grunn som er nevnt i forskrift til opplæringsloven
  3. 3.3 Rettigheter etter opplæringsloven med forskrift
  4. 3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena
  5. 3.5 Organisert studiearbeid
  6. 3.6 Forhold som ligger utenfor elevens kontroll
  7. 3.7 Dokumentert fravær av grunner som er nevnt i tabellen over
  8. 3.8 Mulighet for utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon
  9. 3.9 Fraværsføring når eleven kommer for sent
 4. 4 Saksbehandlingsregler
  1. 4.1 Fratrekk av fravær fra vitnemål og kompetansebevis
  2. 4.2 Forholdet mellom fratrekk av fravær og fraværsgrensen
  3. 4.3 Muligheten for å få fraværsårsak ført på vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis
  4. 4.4 Godkjenning av fravær og dokumentasjon, enkeltvedtak og klagerett
  5. 4.5 Legeattester/erklæringer ved fravær
  6. 4.6 Forfalskning av legeerklæringer
  7. 4.7 Frist for innlevering av dokumentasjon
  8. 4.8 Oppbevaring/arkivering av dokumentasjon ved fravær
  9. 4.9 Fravær når karakter er satt i fag
  10. 4.10 Fag- og skolebytte underveis i skoleåret
  11. 4.11 Forhåndsvurdering av fravær
  12. 4.12 Konsekvenser av udokumentert fravær ut over 10- prosentgrensen
  13. 4.13 Mulighetene ved mer enn 10,0 prosent udokumentert fravær
 5. 5 Varsler
 6. 6 De spesielle tilfellene
 7. 7 Ofte stilte spørsmål om fraværsgrensen
 8. 8 Vedlegg
  1. 8.1 Mer om legeattester og erklæringer

1 Forord

Hensikten med retningslinjene er at alle 58 skoler skal praktisere fraværsreglene mest mulig likt, slik at alle elever i Viken fylkeskommune får lik behandling. Dermed er dokumentet først og fremst skrevet for dem som har ansvaret for fraværsføringen og ordninger som knytter seg til dette i Vikens videregående skoler.  Men fylkeskommunen har også et ansvar for å opplyse deg som elev eller foresatt, slik at du kan gjøre gode valg på vegne av deg selv eller den du er foresatt for. Ofte stilte spørsmål bak i dokumentet (kapittel 6) og på Vikens hjemmesider, har en utforming som kanskje gjør det lettere for deg som er elev å forstå regelverket.

Retningslinjene ved elevfravær fra opplæringen er utledet av opplæringsloven med forarbeid, forskrift til opplæringsloven, rundskriv fra Utdanningsdirektoratet fortolkninger gjort av fylkesmannsnivået og utredninger fra ulike organer. Du vil finne lenker til lovverket og retningslinjer i dokumentet, slik at du kan sjekke kilden. 

Retningslinjene ved fravær oppdateres ved endring i opplæringsloven med forskrifter, ved endringer i retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet og når forelagte problemstillinger har gitt nye avklaringer/grenseoppganger. Du må dermed alltid sørge for at du forholder deg til siste versjon. Denne vil du lettest finne på Vikens hjemmesider.

Til toppen