Retningslinjer for lån av skolelokaler

Fastsatt 15. desember 2022 av fylkestinget i Viken fylkeskommune i medhold av kommuneloven § 5-3 andre ledd.