Skolerute for videregående skoler i Viken

Oversikt over ferier og fridager for de videregående skolene i Viken fylkeskommune. 

Ferier og fridager 2023–24

Det er vedtatt felles skolerute i Viken frem til 2024. Merk at vinterferien er i uke 9 i gamle Buskerud fylke og uke 8 i resten av Viken. 

Skoleruter for 2024–25 

Skolerute for barne- og ungdomstrinnet

Leter du etter skolerute for barne- eller ungdomsskoler i Viken? Sjekk din kommunes nettside for skolerute.

Videregående skoler i Viken

Se oversikt over alle videregående skoler i Viken

Lovverk

Skoleruta er en forskrift gitt med hjemmel i Opplæringslovens §3-2. 
Skoleruta for skoleårene 2023–24 og 2024–25 ble vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune 23. juni 2022.