Skolerute for videregående skoler i Viken

Oversikt over felles ferier og fridager for de videregående skolene i Viken. 

Ferier og fridager 2021/22 

Det er vedtatt felles skolerute i Viken fra 2021 til 2023. Merk at vinterferien er i uke 9 i gamle Buskerud fylke og uke 8 i resten av Viken. 

Ferier og fridager 2022/23

Merk at vinterferien er i uke 9 i gamle Buskerud fylke og uke 8 i resten av Viken. 

Skolerute for barne- og ungdomstrinnet

Leter du etter skolerute for barne- eller ungdomsskoler i Viken? Sjekk din kommunes nettside for skolerute.

Videregående skoler i Viken

Se oversikt over alle videregående skoler i Viken

Lovverk

Skoleruta er en forskrift gitt med hjemmel i opplæringslovens §3-2. 
Skoleruta for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 ble vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune 21. oktober 2020.

Til toppen