Skolerute for videregående skoler i Viken

Oversikt over ferier og fridager for de videregående skolene i Viken fylkeskommune. 

Ferier og fridager 2022–23 og 2023–24

Det er vedtatt felles skolerute i Viken fra 2021 til 2024. Merk at vinterferien er i uke 9 i gamle Buskerud fylke og uke 8 i resten av Viken. 

Skoleruter for 2024–25 

Skolerute for barne- og ungdomstrinnet

Leter du etter skolerute for barne- eller ungdomsskoler i Viken? Sjekk din kommunes nettside for skolerute.

Videregående skoler i Viken

Se oversikt over alle videregående skoler i Viken

Lovverk

Skoleruta er en forskrift gitt med hjemmel i opplæringslovens §3-2. 
Skoleruta for skoleårene 2021–2022 og 2022–2023 ble vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune 21. oktober 2020. Skoleruta for skoleårene 2023–2024 og 2024–2025 ble vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune 23. juni 2022.

Til toppen