Skolerute for skoler i Viken fylkeskommune

Oversikt over ferier og fridager for de videregående skolene i Viken. 

Ferier og fridager 2019-2021

Skolerute 2019-2021

Både Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner har lagt skoleruta til og med skoleåret 2020–2021. Det første felles skoleåret for Viken fylkeskommune blir derfor i 2021–2022. Det vedtok fellesnemnda for Viken fylkeskommune på sitt møte 2. mai 2019. Vedtaket var enstemmig.

Les mer om felles skolerute i Viken fra 2021

Til toppen