Felles skolerute for Viken fylkeskommune fra 2021/22

Både Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner har lagt skoleruta til og med skoleåret 2020/21. Det første felles skoleåret for Viken fylkeskommune blir derfor i 2021/22.

Endelige datoer for skolestart og skoleslutt er foreløpig ikke fastsatt.

Se også skoleruta frem til 2021

Høstferie i uke 40

I skoleåret 2021/22 blir høstferien i Viken fylkeskommune lagt til uke 40 – det vil si fra mandag 4. til fredag 8. oktober 2021.

Det vedtok fellesnemnda for Viken fylkeskommune på sitt møte 2. mai 2019. Vedtaket var enstemmig.

Vinterferien deles

Når det gjelder vinterferien blir den delt på følgende vis:

I uke 8 får følgende kommuner fri:

Hurdal, Eidsvoll, Nes, Aurskog-Høland, Marker, Aremark, Halden, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Fredrikstad, Råde, Moss, Våler, Skiptvet, Indre Østfold, Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nannestad, Asker og Bærum.

I uke 9 får følgende kommuner fri:

Hemsedal, Gol, Ål, Nes i Hallingdal, Hol, Nore og Uvdal, Modum, Flå, Ringerike, Hole, Krødsherad, Sigdal, Rollag, Flesberg, Øvre Eiker, Kongsberg, Drammen, Lier, Jevnaker og Lunner.

Til toppen