Felles skolerute for Viken fylkeskommune fra 2021/22

Både Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner har lagt skoleruta til og med skoleåret 2020/21. Det første felles skoleåret for Viken fylkeskommune blir derfor i 2021/22.

Hvordan hele skoleruten blir for skoleårene 2021/22 og 2022/23 vedtas i Viken fylkesting 17. oktober 2020.

Se skoleruta frem til 2021

Høstferie i uke 40

I skoleåret 2021/22 blir høstferien i Viken fylkeskommune lagt til uke 40 – det vil si fra mandag 4. til fredag 8. oktober 2021.

Vinterferien deles

Når det gjelder vinterferien blir den delt på følgende vis:

I uke 8 får følgende kommuner fri:

Hurdal, Eidsvoll, Nes, Aurskog-Høland, Marker, Aremark, Halden, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Fredrikstad, Råde, Moss, Våler, Skiptvet, Indre Østfold, Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nannestad, Asker og Bærum.

I uke 9 får følgende kommuner fri:

Hemsedal, Gol, Ål, Nes i Hallingdal, Hol, Nore og Uvdal, Modum, Flå, Ringerike, Hole, Krødsherad, Sigdal, Rollag, Flesberg, Øvre Eiker, Kongsberg, Drammen, Lier, Jevnaker og Lunner.

Til toppen