Minoritetsrådgivere

Minoritetsrådgivere jobber for å hjelpe elever i vanskelige situasjoner og for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. 

Minoritetsrådgiver kan du kontakte om du vil snakke om

 • å leve med forventninger fra to kulturer
 • opplevelse av sosial kontroll fra foreldre eller storfamilie
 • valg av partner eller kjæreste
 • vold, trusler eller tvang
 • å reise på ferie og behov for kunnskap om kulturen i hjemlandet
 • å bli etterlatt i utlandet mot egen vilje
 • spørsmål knyttet til seksuell legning
 • helserelaterte problemer, behov for hjelp og støtte

Minoritetsrådgiver har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgiver vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Kontakt minoritetsrådgiver 

I Viken fylkeskommune er det minoritetsrådgivere ved:

Elever ved andre skoler kan ta kontakt med minoritetsrådgiver på den skolen som er nærmest deg.

Trenger du hjelp?

Informasjon om tvangsekteskap

 • Telefon: 815 55 201, mandag–fredag (09.00–16.00)

Alarmtelefonen for barn og unge

Politi akutt hjelp

 

Om minoritetsrådgiverordningen

Ordningen med minoritetsrådgivere i skolen er finansiert av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

I tillegg til tett kontakt med elever med minoritetsbakgrunn, skal rådgiverne ha kontakt med foreldre, lærere, andre rådgivere, helsetjeneste og fritidstilbud. De skal blant annet

 • bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører og består videregående opplæring
 • bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever
 • danne elev- og foreldrenettverk med tanke på å forebygge tvangsekteskap

Grunnlaget for arbeidet finnes i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2017–2020.