Videregående skoler

Samlet driver Viken fylkeskommune 58 videregående skoler, 4 folkehøyskoler og fagskoler.

Videregående skoler i Akershus

Asker og Bærum

Follo

Romerike

Videregående skoler i Buskerud

Videregående skoler i Østfold

I listen er skolene organisert etter tidligere fylkestilhørighet. På en del områder følger skolene våren 2020 retningslinjer vedtatt i «gammelt» fylke. Administrativt er skolene organisert i fire administrative områder, sør/øst, midt, sør/vest, nord. 

Fagskoler

Folkehøgskoler

Andre fylkeskommunale skoler

Til toppen