Videregående skoler

Samlet driver Viken fylkeskommune 58 videregående skoler, 4 folkehøyskoler og fagskoler.

Utdanningsprogram

Du kan få oversikt over hvilke studieretninger som tilbys ved de ulike skolenene på vilbli.no eller sjekke det på hver enkelt skole.

Videregående skoler i Akershus

Asker og Bærum

Follo

Romerike

Videregående skoler i Buskerud

Videregående skoler i Østfold

I listen er skolene organisert etter tidligere fylkestilhørighet. På en del områder følger skolene retningslinjer vedtatt i «gammelt» fylke. Administrativt er skolene organisert i fire administrative områder, sør/øst, midt, sør/vest, nord. 

Fagskole

Folkehøgskoler

Andre fylkeskommunale skoler

Universitetsskoler og samarbeid med høyere utdanning

I Viken har vi flere universitetsskoler og samarbeid med høyere utdanning.

Til toppen