Sommerskole med opplæring og eksamen

Viken fylkeskommune arrangerer gratis sommerskole for deg som har karakteren 1 i et fellesfag. Sommerskolen er også for deg som ikke har vurdering (IV) i standpunkt fra 2022 eller tidligere. 

Bestått resultat i alle fag er en forutsetning for at du får fullført videregående skole med fag-/ svennebrev eller studiekompetanse. 

Sommerskolen 2023  starter mandag 19. juni. Det er undervisning i ukedagene fram til onsdag 28. juni. Eksamensdag er torsdag 29. juni.  

Hvem kan delta på sommerskole med opplæring og eksamen?  

Påmelding til sommerskolen i Viken fylkeskommune forutsetter at faget du melder deg opp i ikke er bestått. Du må også tilhøre en av kategoriene nedenfor:  

 • Du er elev/lærling som har fått karakteren 1 i standpunkt. 
 • Du er elev/lærling som ikke har fått vurdering (IV) våren 2022 eller tidligere. 
 • Du er privatist som var oppmeldt i faget våren 2023, men trakk deg fra privatisteksamen i god tid før eksamen skulle gjennomføres.

I tillegg må du ha vært elev i faget du melder deg opp i hele skoleåret du hadde faget. Du må også være registrert med adresse i Viken fylkeskommune og tilhøre en av kategoriene nedenfor: 

 • Du er/har vært elev på en videregående skole i Viken fylkeskommune. 
 • Du er lærling i bedrift med en lærekontrakt i Viken. 
 • Du har vært lærling med lærekontrakt i Viken, har avlagt fagprøve, men mangler et av fellesfagene.  
 • Du er elev på en privatskole i Viken inneværende skoleår. 

Hvem kan ikke delta på sommerskole med opplæring og eksamen? 

 • Elever, lærlinger og privatister som har bestått karakter i faget.  
 • Elever som våren 2023 ikke får vurdering (IV) i faget.  
 • Privatister som gjennomfører privatisteksamen våren 2023.  

Fag som tilbys sommeren 2023 

 • Felles for alle fagene som det tilbys opplæring og eksamen i, er at eksamen er lokalt gitt.   
 • Du kan kun melde deg opp til ett fag sommeren 2023. 
 • Du er selv ansvarlig for å melde deg opp i riktig fagkode. Rådfør deg med din kontaktlærer/faglærer eller rådgiver ved din skole før du melder deg på.   
 • I år tilbys kun fag etter LK20 læreplaner. I de fleste tilfeller kan de nye fagkodene erstatte de gamle fagkodene (LK06).

Vi tilbyr opplæring og eksamen i følgende fag:

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

Studieforberedende utdanningsprogram:

Påbygning til generell studiekompetanse:

Påmelding

 Meld deg på sommerskolen

Påmeldingsfristen er onsdag 14. juni kl. 23.59. 

Praktisk informasjon 

Sommerskolen 2023 starter mandag 19. juni. og avsluttes med eksamen torsdag 29. juni.

Undervisning

 • Skoledagen starter klokken 08.30 og slutter kl. 15.00.
 • Erfarne lærere og assistenter følger deg tett opp i undervisningen.
 • Det er krav om tilstedeværelse på alle undervisningsdagene og forberedelsesdagen, og aktiv deltakelse i undervisningen. Du kan ikke melde deg på og kun møte opp til eksamen. 

Bespisning

Du får gratis frokost og lunsj.

Reise 

Du får dekket offentlig kommunikasjon fra hjemmet til skolen der sommerskoletilbudet gjennomføres, hvis avstanden overstiger 6 km.  

Du må legge ut for reise til og fra sommerskolen. Husk å ta vare på billetter/kvitteringer. Disse må sendes inn sammen med refusjonsskjema for å få dekket utleggene.

Utfyllende informasjon