Sommerskole

Viken fylkeskommune arrangerer gratis sommerskole for deg som har karakteren 1 i et fellesfag. Sommerskolen er også for deg som ikke har vurdering (IV) i standpunkt fra 2021 eller tidligere. 

Bestått resultat i alle fag er en forutsetning for at du får fullført videregående skole med fag-/svennebrev eller studiekompetanse.

Sommerskolen 2022 starter mandag 20. juni og avslutter med eksamen onsdag 29. juni.

Hvem kan delta på sommerskole med opplæring og eksamen?

Påmelding til sommerskolen i Viken fylkeskommune forutsetter at faget du melder deg opp i ikke er bestått. Du må også tilhøre en av kategoriene nedenfor:

 • Du er elev/lærling som har fått karakteren 1 i standpunkt
 • Du er elev/lærling som har fått ikke vurdering (IV) våren 2021 eller tidligere.
 • Du er privatist som var oppmeldt i faget våren 2022, men som trakk deg eller ikke møtte til eksamen.

I tillegg må du ha vært elev i faget du melder deg opp i hele skoleåret du hadde faget. Du må også være registrert med adresse i Viken fylkeskommune og tilhøre en av kategoriene nedenfor:

 • Du er/har vært elev på en videregående skole i Viken fylkeskommune.
 • Du er lærling i bedrift med en lærekontrakt i Viken.
 • Du har vært lærling med lærekontrakt i Viken og har avlagt fagprøve.
 • Du er elev på en privatskole i Viken inneværende skoleår.

Hvem kan ikke delta på sommerskole med opplæring og eksamen?

 • Elever, lærlinger og privatister som har bestått karakter i faget.
 • Elever som våren 2022 fikk ikke vurdering (IV) i faget.
 • Privatister som gjennomførte eksamen våren 2022.

Fag som tilbys sommeren 2022

 • Felles for alle fagene som det tilbys opplæring og eksamen i, er at eksamen er lokalt gitt.
 • Du kan kun melde deg opp til ett fag sommeren 2022.
 • Du er selv ansvarlig for å melde deg opp i riktig fagkode. Rådfør deg med din kontaktlærer/faglærer eller rådgiver ved din skole. 

Vi tilbyr opplæring og eksamen i følgende fag:

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

Studieforberedende utdanningsprogram:

Påbygning til generell studiekompetanse:

Utfyllende informasjon 

Påmelding

Påmeldingsfristen var onsdag 15. juni 2022. Du kan ikke lenger melde deg på.

Har du meldt deg på og ikke har planer om å delta på sommerskolen, er det svært viktig at du melder deg av så raskt som mulig slik at plassen kan frigjøres. Du har fått e-post med bekreftelse på plass. I den e-posten finner du informasjon om hvordan du melder deg av.

Hvis kurset du melder deg på, er fulltegnet, vil vi anbefale deg å sjekke påmeldingsskjema jevnlig da det kan komme avmeldinger som frigjør kursplasser underveis i påmeldingsperioden.

Praktisk informasjon

Sommerskolen 2022 starter mandag 20. juni og avslutter med eksamen onsdag 29. juni.

Undervisning  

 • Erfarne lærere er ansvarlige for undervisningen.  
 • Skoledagen starter klokken 08.30 og slutter kl. 15.00. 
 • Det er krav om tilstedeværelse på alle undervisningsdagene og forberedelsesdagen, og aktiv deltakelse i undervisningen. Du kan ikke melde deg på og kun møte opp til eksamen.

Bespisning 

Du får gratis frokost og lunsj. 

Reise 

Du får dekket offentlig kommunikasjon fra hjemmet til skolen der sommerskoletilbudet gjennomføres, hvis avstanden overstiger 6 km. 

Du må legge ut for reise til og fra sommerskolen. Husk å ta vare på billetter/kvitteringer. Disse må sendes inn sammen med refusjonsskjema for å få dekket utleggene.

Til toppen