Sommerskole

Viken fylkeskommune arrangerer gratis sommerskole for deg som har karakteren 1 (ikke bestått) eller ikke vurdering (IV) til eksamen eller standpunkt i et fellesfag. Påmeldingsfristen er ute. Det er ikke lenger mulig å melde seg på sommerskole 2021.

Hvem kan delta på sommerskolen?  

 • Du har karakteren 1 eller IV i et av fagene som tilbys på sommerskolen.   
 • Du er registrert med adresse i Viken fylkeskommune. 
 • Du tilhører en av kategoriene nedenfor: 
  • Du er elev på en videregående skole i Viken inneværende skoleår. 
  • Du er tidligere elev som har gått ut av en videregående skole i Viken.  
  • Du er læring i bedrift med en løpende lærekontrakt i Viken.   
  • Du har vært lærling med lærekontrakt i Viken og har avlagt fagprøve, men mangler et av fellesfagene.  
  • Du er elev på en friskole i Viken inneværende skoleår.  

Hvem kan ikke delta på sommerskolen? 

 • Årets vg1-elever som har hatt undervisning etter nye læreplaner (LK2020).  

Påmelding

Påmeldingsfristen er ute. Det er ikke lenger mulig å melde seg på sommerskole 2021.

 • Har du bestått faget etter påmelding, eller av andre årsaker ønsker å melde deg av sommerskolen, må du sende en e-post med fullt navn og fag du er påmeldt til usmana@viken.no så snart som mulig.
 • Hvis kurset du melder deg på er fulltegnet, bør du sjekke påmeldingsskjema jevnlig. Det kan komme avmeldinger som frigjør kursplasser.  
 • I de fagene hvor kursene fulltegnes raskt, vil vi forsøke å tilby ekstrakurs.

Fag som tilbys sommeren 2021

Alle fagene følger læreplan etter kunnskapsløftet 2006 med lokal eksamen.

Bestått resultat i alle fag er en forutsetning for at du får fullført videregående skole med studiekompetanse eller fag-/svennebrev.   

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp i riktig fagkode. Rådfør deg med kontaklæreren/faglæreren din eller rådgiver ved din skole. 

Informasjon til elever som har rett til ny, særskilt eller utsatt (NUS) eksamen 

Informasjon til elever ved friskoler i Viken 

Praktisk informasjon

Informasjon om oppmøtested og -tid og annen praktisk informasjon sendes på e-post til påmeldte elever etter påmeldingsfristen. 

Undervisning  

 • Erfarne lærere er ansvarlige for undervisningen.  
 • Skoledagen starter klokken 08.30 og slutter kl. 15.00. 
 • Det er krav om tilstedeværelse på alle undervisningsdagene og forberedelsesdagen, og aktiv deltakelse i undervisningen. Du kan ikke melde deg på og kun møte opp til eksamen.

Bespisning 

Du får gratis frokost og lunsj. 

Reise 

Du får dekket offentlig kommunikasjon fra hjemmet til skolen der sommerskoletilbudet gjennomføres, hvis avstanden overstiger 6 km. 

Forbehold 

 • Som følge av covid-19-situasjonen må du være forberedt på at det kan bli endringer.  
 • Sommerskolen blir gjennomført i tråd med nasjonale og regionale smittevernregler.  
Til toppen