Videregående skoler

Viken fylkeskommune driver 58 videregående skoler.

Utdanningsprogram

Du kan få oversikt over hvilke studieretninger som tilbys ved de ulike skolene på vilbli.no eller sjekke det på hver enkelt skole.

Videregående skoler i Akershus

Asker og Bærum

Follo

Romerike

Videregående skoler i Buskerud

Videregående skoler i Østfold

I listen er skolene organisert etter tidligere fylkestilhørighet. På en del områder følger skolene retningslinjer vedtatt i «gammelt» fylke. Administrativt er skolene organisert i fire administrative områder, sør/øst, midt, sør/vest, nord.

Universitetsskoler og samarbeid med høyere utdanning

I Viken har vi flere universitetsskoler og samarbeid med høyere utdanning.

UngInvest

  • UngInvest AIB
    Et tilbud for deg som for en periode har behov for en annen vei gjennom videregående opplæring.
Til toppen