Skoleskyss i videregående skole

Er du elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.  

Avstanden gjelder korteste gangavstand mellom hjem og skole.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom du skal søke om unntak.

For elever på barne- og ungdomsskolen gjelder andre kilometer-regler

Skoleskyssordning i nye Viken fylkeskommune

I forbindelse med nye Viken fylkeskommune vil de gamle retningslinjene for skoleskyss gjelde, fram til nye er utarbeidet. Elever som før tilhørte Akershus, Buskerud og Østfold vil ha skoleskyss-tilbud etter tidligere fylkeskommunes retningslinjer. Dette gjelder fram til skoleåret 2020/2021 begynner.

Søke om skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med transport for å komme til og fra skolen. 

Søker du om tilrettelagt skoleskyss, må du ha helseattest/funksjonserklæring fra legen din. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av deg.

Til toppen