Skoleskyss

Du har rett til gratis skoleskyss dersom du bor over en viss avstand fra skolen:

  • 2 km for 1. klasse
  • 4 km for 2.–10. klasse
  • 6 km for elever i den videregående skolen

Det er korteste gangsavstand mellom hjem og skole som gjelder. Ved spesielle behov kan du søke om unntak fra avstandskravet (kilometerregelen).

Skoleskyss i grunnskolen (1.–10. klasse)

Skoleskyss i videregående skole

Til toppen