Retningslinjer for skoleskyss i videregående skoler i Østfold

Vedtatt 15. og 16. juni 2005, i kraft 1. august 2005. Revidert 17. og 18. juni 2009, 17 og 18. juni 2015. Siste revisjon vedtak FT 21.06.2017.

Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Fylkesrådmannen.

Mer om retten til gratis skoleskyss i Viken fylkeskommune

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Retningslinjens virkeområde
  1. 1.1 Hensikten med retningslinjen
  2. 1.2 Omfanget av det som reguleres
  3. 1.3 Hjemmel og gyldighet
  4. 1.4 Hvem retningslinjen gjelder for
  5. 1.5 Enkeltvedtak
  6. 1.6 Klagerett
 2. 2 Begrensninger
  1. 2.1 Begrensninger av skoleskyssen
 3. 3 Definisjoner
 4. 4 Søknad og dokumentasjon
  1. 4.1 Hvordan søke skoleskyss
  2. 4.2 Skoleskyss med buss -Skolekort/skyssbevis
  3. 4.3 Tap av skolekort eller skyssbevis
  4. 4.4 Søknad og dokumentasjon for tilrettelagt transport
  5. 4.5 Frister
 5. 5 Retningslinjer for skoleskyss
  1. 5.1 Ansvar for skoleskyssen
  2. 5.2 Akseptabel gangavstand til skole og utplasseringssted
  3. 5.3 Akseptabel gangavstand til skyssmidlet
  4. 5.4 Akseptabel reisetid
  5. 5.5 Skyss ved funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom
  6. 5.6 Organisering av tilrettelagt skoleskyss
  7. 5.7 Reisefølge og tilsyn
  8. 5.8 Annen type skyss
  9. 5.9 Hybelgodtgjørelse
  10. 5.10 Internatelever
 6. 6 Andre bosteder enn hjemmet
  1. 6.1 Avlastning
  2. 6.2 Barnevern
  3. 6.3 Fosterhjem
  4. 6.4 Delt omsorgsansvar
  5. 6.5 Midlertidig bosted
 7. 7 Alternative undervisningssteder
  1. 7.1 Elever på videregående skoler utenfor Østfold
  2. 7.2 Midlertidig undervisning i andre lokaler
  3. 7.3 Alternativ opplæring/undervisning flere stede
  4. 7.4 Utplassering, praksis mm som en del av undervisningen
 8. 8 Andre forhold ved skyssen
  1. 8.1 Bruk av privat skyssmiddel
  2. 8.2 Streik
 9. 9 Utfyllende opplysninger om skyss og rett til videregående opplæring
  1. 9.1 Organisering og samarbeid om skoleskyssen
  2. 9.2 Retten til videregående opplæring
  3. 9.3 Voksne med rett til videregående opplæring
  4. 9.4 Private videregående skoler
  5. 9.5 Omfanget av den videregående opplæringen
Til toppen