Retningslinjer skoleskyss for elever i grunnskolen i Viken fylkeskommune for skoleåret 2022–2023

Vedtatt i fylkestinget i Viken 24.11.2021.

Gjelder for skoleåret 2022/23.

Slik søker du om skoleskyss