Skoleskyss i grunnskolen (1.–10. klasse)

Er du elev ved en barne- eller ungdomsskole i Viken, har du rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2.–10. klasse). Du kan søke om unntak ved spesielle behov eller farlig skolevei. 

Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole som avgjør om du har rett til skoleskyss. 

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade.

Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, kan også ha rett til skoleskyss. Mener du at ditt barns skolevei er spesielt vanskelig eller farlig, kan du ta kontakt med skolen for å søke om skoleskyss i kommunen der du bor.

For elever på videregående skoler gjelder andre kilometerregler.

Til toppen