Skoleskyss i grunnskolen

Hvem har rett på gratis skoleskyss i grunnskolen

  • Du har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2. - 10. klasse).
  • Unntak kan være farlig skolevei og spesielle behov
  • Fylkeskommunen ved kollektivtrafikkselskapet organiserer og planlegger grunnskoleskyssen i samarbeid med kommunene
  • Du kan søke om unntak fra kilometer-regelen ved spesielle behov. Ta kontakt med skolen om du ønsker å søke om unntak fra kilometer-regelen 
Til toppen