Når får jeg svar på skoleplass?

  • Senest 10. juli er førsteinntaket er klart
  • Senest 25. juli er andreinntaket klart

Søke skoleplass og læreplass

Velkommen som søker til videregående skole og til læreplass i Viken fylkeskommune. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke og hvordan inntaket foregår.

Til toppen