Søke skoleplass

Viken fylkeskommune ønsker deg velkommen som søker til videregående skole. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke om plass i videregående opplæring.

Søknadsfrister

1. februar 

1. mars 

Slik søker du

Du søker videregående skole gjennom nettsiden vigo.no. Du må søke om inntak hvert skoleår til neste årstrinn.

Når du søker, velger du minst tre ulike utdanningsprogram ved ulike skoler i prioritert rekkefølge. Du kan velge mellom fem studieforberedende og åtte yrkesfaglige utdanningsprogram.

Er du usikker på hva du vil velge, finner du mer informasjon om utdanningsprogram og yrkesvalg på www.vilbli.no

Svar på søknad om inntak

Inntak til videregående skole skjer i flere runder. Førsteinntaket er klart senest 16. juli, andreinntaket er tilgjengelig ca to uker etter. Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste. Innen 1 september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Du får en SMS eller brev i posten når du har fått svar på søknad om skoleplass. Du må huske å takke ja til skoleplassen innen fristen. Dette gjør du i VIGO. 

For mer informasjon vedrørende inntaksregler og poengberegning, se www.vilbli.no (lenke)

  Skoleinformasjon på vilbli.no

  På nettstedet vilbli.no vil du finne nyttig informasjon til deg som søker om skoleplass, inkludert informasjon om:

  Inntak til andre utdanningstilbud

  Privatist

  Mangler du et fag, eller skal du forbedre en karakter? Søknadsfrist for oppmelding til privatisteksamen er 1. februar i vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Les mer om privatisteksamen her.

  Fagskole 

  Søknad til fagskole gjøres på samordna opptak

  Folkehøgskole

  Søknad til folkehøgskoler sendes via www.folkehogskole.no/send-soeknad. Folkehøgskolene tar imot søknader hele året, men begynner opptak av elever fra 1. februar. Søk tidlig! Mange linjer fylles raskt, og du har større sjanse for å komme inn jo tidligere du søker.

  Søknad om skoleskyss

  Dersom du trenger skoleskyss til og fra videregående skole i Viken, må du sjekke om du selv må søke om skoleskyss.

  Til toppen