Søke skoleplass

Viken fylkeskommune ønsker deg velkommen som søker til videregående skole. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke om plass i videregående opplæring og hvordan inntaket foregår.

Søknadsfrister

1. februar 

1. mars 

  Slik søker du

  Du søker videregående skole gjennom nettsiden vigo.no. Du må søke om inntak til neste årstrinn hvert skoleår.

  Når du søker, velger du minst tre ulike utdanningsprogram ved ulike skoler i prioritert rekkefølge. Du kan velge mellom fem studieforberedende og åtte yrkesfaglige utdanningsprogram.

  Er du usikker på hva du vil velge? Du finner mer informasjon om utdanningsprogram og yrkesvalg på www.vilbli.no

  Hvilken skole kan du søke på?

  Det viktigste prinsippet i Viken er at flest mulig elever skal få gå på en skole nær der de bor.

  • Søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune har rett til skoleplass i sitt i nærskoleområde.
  • Viken er delt inn i ulike geografiske inntaksområder. Søkere har forrang i det inntaksområdet hvor de er folkeregistrert per 1. mars søknadsåret.
  • Dersom et utdanningsprogram/programområde ikke tilbys i et i nærskoleområde, kan søkere fra området søke dette i hele fylket.

  Inntil 15 prosent av plassene ved alle ordinære utdanningsprogrammer ved alle skoler på Vg1-nivå disponeres av fylkeskommunen etter andre inntaksrunde, for å sikre at flest mulig søkere skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram uten at reiseveien mellom hjem og skole blir urimelig lang.

  Etter andre inntak kan søkere til Vg1 om nødvendig videresøkes til skoler de ikke har søkt, for at de skal få oppfylt retten til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogrammer. Søkere til Vg2 og Vg3 kan om nødvendig bli tilbudt plass både på et programområde og en skole de ikke har søkt.

  Svar på søknad om inntak

  Inntak til videregående skole skjer i flere runder. Førsteinntaket er klart senest 16. juli, andreinntaket er tilgjengelig cirka to uker etter. Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste. Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

  Du får en SMS eller brev i posten når du har fått svar på søknad om skoleplass. Du må huske å takke ja til skoleplassen innen fristen. Dette gjør du i VIGO. 

  Skoleinformasjon på vilbli.no

  På nettstedet vilbli.no vil du finne nyttig informasjon til deg som søker om skoleplass, inkludert informasjon om:

  Inntak til andre utdanningstilbud

  Privatist

  Mangler du et fag, eller skal du forbedre en karakter? Søknadsfrist for oppmelding til privatisteksamen er 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Les mer om privatisteksamen her.

  Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole)

  Søknad til fagskole gjøres på samordna opptak innen 15. april. 

  Folkehøgskole

  Søknad til folkehøgskoler sendes via www.folkehogskole.no/send-soeknad. Folkehøgskolene tar imot søknader hele året, men begynner opptak av elever fra 1. februar. Søk tidlig! Mange linjer fylles raskt, og du har større sjanse for å komme inn jo tidligere du søker.

  Søknad om skoleskyss

  Dersom du trenger skoleskyss til og fra videregående skole i Viken, må du sjekke om du selv må søke om skoleskyss.

  Til toppen