Fortrinnsrett, individuell behandling eller tilrettelegging

Søknad om fortrinnsrett eller individuell vurdering 

Ikke alle kan tas inn til videregående opplæring bare på grunnlag av karakterpoeng, eller kan gjennomføre det ordinære opplæringstilbudet. For disse elevene kan det være aktuelt å søke om fortrinn til inntak, eller om inntak på grunnlag av individuell vurdering. 

Søknadsfristen er 1. februar hvert år.

Les mer om fortrinnsrett eller individuell vurdering på vilbli.no.

Til toppen