Fortrinnsrett, individuell behandling eller tilrettelegging

Søknad om fortrinnsrett eller individuell vurdering 

Ikke alle kan tas inn til videregående opplæring bare på grunnlag av karakterpoeng, eller kan gjennomføre det ordinære opplæringstilbudet. For disse elevene kan det være aktuelt å søke om fortrinn til inntak, eller om inntak på grunnlag av individuell vurdering.

Søknadsfristen er 1. februar hvert år.

Skjema for vedlegg til Vigosøknad for søkere til 1. februar.

Se mer informasjon om fortrinnsrett eller individuell vurdering på vilbli.no.

Behov for tilrettelegging av opplæringen

Noen søkere har tilretteleggingsbehov som det er fornuftig at den videregående skolen vet om på forhånd. Hvis du har tilretteleggingsbehov, bør du gi melding om dette slik at skolen kan tilpasse opplæringen best mulig for deg.

Frist for å melde behov for tilrettelegging er 1. mars.

Søknadskjema om tilrettelegging (lenke).

Les mer om tilrettelegging på vilbli.no

Til toppen