Fortrinnsrett, individuell behandling eller tilrettelegging

Søknad om fortrinnsrett eller individuell vurdering 

Ikke alle kan tas inn til videregående opplæring bare på grunnlag av karakterpoeng, eller kan gjennomføre det ordinære opplæringstilbudet. For disse elevene kan det være aktuelt å søke om fortrinn til inntak, eller om inntak på grunnlag av individuell vurdering. 

Søknadsfristen er 1. februar hvert år. 

Les mer om fortrinnsrett eller individuell vurdering på vilbli.no.

Tilmeldingsskjema – fortrinnsrett til videregående opplæring

Tilmeldingsskjemaet er åpnet fra 1. september til 1. oktober.

Tilmeldingsskjemaet brukes av avgivende ungdomsskoler til å forhåndsmelde hvilket utdanningsprogram 10. klassinger med fortrinnsrett mest sannsynlig kommer til å søke på.

Søkere med større fysiske tilretteleggingsbehov som krever bygningsmessige tilpasninger skal også tilmeldes til 1. oktober.

Tilmeldingsskjema – fortrinnsrett til videregående opplæring

Til toppen