Inntaksområder for søkere til videregående skole i Viken

Viken er delt inn i ulike geografiske inntaksområder for videregående skole. Det viktigste prinsippet i Viken er at elever skal få gå på en skole nær der de bor, så langt det er mulig. 

Inntaksområder for videregående skole i Viken

Område

Skoler

Kommuner

Asker og Bærum

Røyken vgs
Asker vgs
Holmen vgs
Bleiker vgs
Dønski vgs
Eikeli vgs
Nadderud vgs
Nesbru vgs
Rosenvilde vgs
Rud vgs
Stabekk vgs
Valler vgs
Sandvika vgs

Asker
Bærum

Øvre Romerike

Eidsvoll vgs
Hvam vgs
Jessheim vgs
Nannestad vgs
Nes vgs

Hurdal
Eidsvoll
Ullensaker
Nannestad
Nes
Gjerdrum*
*Gjerdrum har forrang i Øvre og Nedre Romerike

Nedre Romerike

Rælingen vgs
Skedsmo vgs
Strømmen vgs
Sørumsand vgs
Mailand vgs
Kjelle vgs
Lillestrøm vgs
Lørenskog vgs
Bjørkelangen vgs
Bjertnes vgs

Aurskog-Høland
Lillestrøm
Rælingen
Lørenskog
Nittedal
Gjerdrum*
Enebakk**
**Enebakk har forrang i Nedre Romerike og i Follo og i Mosseregionen

Follo og Moss

Drømtorp vgs
Nesodden vgs
Roald Amundsen vgs
Ski vgs
Vestby vgs
Ås vgs
Frogn vgs
Malakoff vgs
Kirkeparken vgs

Nesodden
Frogn
Nordre Follo
Ås
Vestby
Moss
Våler
Råde
Enebakk**

Nedre Glomma og Halden

Halden vgs
Glemmen vgs
Greåker vgs
St. Olav vgs
Frederik II vgs
Kalnes vgs
Borg vgs

Halden
Fredrikstad
Sarpsborg
Hvaler
Aremark
Marker***
Råde
Rakkestad***
***Rakkestad og Marker har forrang i Nedre Glomma og Halden og Indre Østfold

Indre Østfold

Askim vgs
Mysen vgs

Indre Østfold
Marker***
Rakkestad***
Skiptvet

Hallingdal

Ål vgs
Gol vgs

Hemsedal
Ål
Hol
Gol
Nesbyen
Flå****
****Flå har forrang i Hallingdal og Ringerike

Numedal og Kongsberg

Numedal vgs
Kongsberg vgs

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg
Øvre Eiker *****
Hol
*****Øvre Eiker har forrang i Numedal og Kongsberg, Drammensområdet og Ringerike

Drammensområdet
Hokksund – Lier

Eiker vgs
Åssiden vgs
Drammen vgs
St. Hallvard vgs
Lier vgs

Øvre Eiker*****
Drammen
Lier

Jevnaker og Lunner

Hønefoss, Ringerike og Bjertnes vgs. I tillegg kjøpes det plasser på Hadeland videregående skole

Jevnaker og Lunner

Ringerike

Hønefoss vgs
Ringerike vgs
Buskerud vgs

Krødsherad
Ringerike
Hole
Modum
Sigdal
Øvre Eiker*****
Flå****

Til toppen