Nærskoler i Viken

Alle elever i Viken kan søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Viken, men du får ekstrapoeng for å søke til din nærskole.

Hva er nærskoleordningen?

Inntaket til Vg1 for skoleåret 2021/2022 følger en såkalt nærskoleordning. Det betyr at du fritt kan søke de utdanningsprogrammene og skolene du ønsker, men du vil bli prioritert til nærskolen din.

  • Nærskolen din blir valgt ut i fra postnummeret ditt
  • Du får 100 ekstrapoeng for å søke din nærskole, såkalt nærskolepoeng
  • Du kan ha flere ulike nærskoler avhengig av hvilket utdanningsprogram du ønsker å gå på
  • Noen steder defineres nærskolene ut i fra reisevei eller søkerhistorikk*

*Der det er så kort avstand mellom skolene at det er vanskelig å definere en nærskole, (2–3 kilometer), regnes skolene som en del av det samme nærskoleområdet. Dette gjelder studiespesialisering for skoler i for eksempel Bærum, Moss og Lillestrøm. 

Finn din nærskole

Du kan finne ut hva som er din nærskole ved å skrive inn ditt postnummer eller søke etter postnummeret i nedtrekkslisten.  

 

Noen postnummer har flere enn en nærskole tilknyttet ulike utdanningsprogram. Det betyr at du vil kunne få ekstrapoeng ved flere nærskoler tilknyttet ditt postnummer.

Utdanningsprogram og nærskolepoeng

  • Elleve ordinære utdanningsprogrammer gir nærskolepoeng.
  • Fire utdanningsprogrammer gir ikke nærskolepoeng.

Søk om å bytte nærskole

Ved spesielle tilfeller kan du søke om å bytte det som regnes som din nærskole. Søknader blir vurdert etter strenge kriterier, og udokumenterte søknader blir avvist. 

Du kan søke om unntak fra ordningen dersom:

  • du har dokumenterte behov for å skifte miljø
  • du har mulighet for å utøve kultur og idrett på et særdeles høyt nivå (nasjonalt nivå)
  • det er en betydelig mer praktisk reisevei til en annen skole

Fristen for å sende søknad med dokumentasjon er 1. mars. Det gir ikke rett til inntak, men prioritering på lik linje med andre nærskolesøkere.

Send inn din søknad om bytte av nærskole via E-dialog

Ny tilbudsstruktur for Vg2 yrkesfag fra høsten 2021

Ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ble innført på Vg1 høsten 2020. Høsten 2021 innføres den nye strukturen på Vg2. 

Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er alle de ulike utdanningsprogrammene, Vg2-tilbud, lærefag og yrkeskompetansefag som blir tilbudt elevene som velger fag- og yrkesopplæring.

Se oversikt over tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogrammer hos Udir.no.

Vedtak av opplæringstilbudet skoleåret 2021/2022

Fylkestinget i Viken vedtok opplæringstilbudet for skolene i Viken 17. desember 2020.

Til toppen