Visma InSchool

Det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ble innført i Akershus i 2019. I 2020 starter innføringen av systemet for skoler i hele Viken.

Hvorfor nytt system?

Målet til Visma InSchool (VIS) er å legge til rette for å møte den videregående skolens framtidige behov ved å:

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen.
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet.
  • digitalisere framtidens skoleadministrasjon - og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt.
  • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter.
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på.

Les mer om Visma InSchool

Skal innføres i alle fylker

Visma InSchool (VIS) ble innført i Akershus i 2019. I løpet av 2020 innføres systemet for skoler i Buskerud og Østfold. Systemet skal innføres i alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune. 

Logg inn i Visma InSchool (Kun for skoler i Akershus)

Velg din skole i listen for å gå til din skoles VIS-side.

 

Fakta om Visma InSchool (VIS)

  • Alle fylkeskommuner og videregående skoler i landet skal bruke VIS. Akershus og Telemark fylkeskommuner har vært pilotfylker i prosjektet.
  • I Akershus bruker 23 000 elever, 42 000 foresatte, 3 500 lærer og 1 500 ledere og administrative medarbeidere systemet.
  • Visma er leverandør og utvikler.
  • VIS har integrasjoner til flere av fylkeskommunenes øvrige systemer som f.eks HR-system og lønns- og regnskapssystemet.

Les mer om Visma InSchool hos Visma

Til toppen