Visma InSchool

Det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ble innført i Akershus i 2019. I 2020 starter innføringen av systemet for skoler i hele Viken.

Visma In School -ikon - Klikk for stort bildeLogg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Tjenesten krever innlogging:

 • Elever og lærere logger inn med Feide-konto 
 • Foresatte logger inn med ID-porten.

Hvorfor nytt system?

Målet med utviklingen av Visma InSchool (VIS) er å møte de videregående skolenenes framtidige behov ved å

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
 • digitalisere framtidens skoleadministrasjon – og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
 • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter
 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

Fakta

 • Alle fylkeskommuner og videregående skoler i landet skal bruke VIS. Akershus og Telemark fylkeskommuner har vært pilotfylker i prosjektet.
 • Visma InSchool (VIS) ble innført i Akershus i 2019. I løpet av 2020 innføres systemet for skoler i tidligere Buskerud og Østfold.
 • Visma er leverandør og utvikler.
 • VIS har integrasjoner til flere av fylkeskommunenes øvrige systemer som f.eks. HR-system og lønns- og regnskapssystem.

Les mer om Visma InSchool hos Visma

Til toppen