Fagskole

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående opplæring.

Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Utdanningen bygger på enten yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, eller på lang relevant praksis uten fagbrev. Enkelte fagskoler kan bygge på studieforberedende programmer

De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på skole eller som nettstudier.

Fagskoletilbud i Viken

Fagskole tilbys gjennom Fagskolen Østfold, Fagskolen Oslo og Akershus og Fagskolen Tinius Olsen (Buskerud). Fagskolene på Østlandet har samlet informasjon om alle studietilbud og muligheter en egen nettside:

Se alle studietilbud på fagskolene.no.

Se også andre fagskoletilbud med tilskudd fra fylkeskommunen.

Slik søker du

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du via www.samordnaopptak.no. Søknadsfristen er 15. april hvert år. 

Ved enkelte av fagskoletilbudene gjelder egne opptakskrav. På noen tilbud kan det være mulighet for lokalt opptak helt frem til semesterstart.

Se www.fagskolene.no for mer informasjon.

Kostnad og støtte

Fagskole er i utgangspunktet gratis, men noen kostnader til lærebøker og annet materiell og utstyr må påregnes. Inntak på fagskole gir rett til studielån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning.

Til toppen