Karriereveiledning

Ønsker du en samtale om dine utdanningsmuligheter og karriere?

Du kan få gratis karriereveiledning hvis du

  • er bosatt i Viken
  • er over 19 år og ikke tilknyttet en skole
  • er usikker på hva du passer til og vil trives med
  • er usikker på hvilke muligheter som finnes i utdanningsløp og arbeidsliv
  • ønsker å endre din jobbsituasjon

Hva kan du få hjelp med?

  • Reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger
  • Kartlegge dine interesser og din kompetanse
  • CV, søknad og intervju
  • Veiledning og informasjon om utdanningsmuligheter

Bestill karriereveiledning

Du kan også gratis benytte den nasjonale nettjenesten Karriereveiledning.no

Ungdom som ønsker karriereveiledning

Elever og lærlinger som har spørsmål om utdanning og yrke kan ta kontakt med karriererådgiver på skolen.

Til toppen