Videregående opplæring for voksne

Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring.

Videregående opplæring for voksne er et tilbud til søkere som er 25 år eller eldre og ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Tilbudet omfatter også alle som har fullført videregående opplæring i utlandet der denne opplæringen ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge.

Alle kan søke om videregående opplæring for voksne, og kvalifiserte søkere som ikke har lovfestet rett til opplæring kan også få inntak hvis det er ledige plasser.

Man kan søke om generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Studiekompetanse kvalifiserer til å søke universitet eller høgskole. Yrkeskompetanse kan for eksempel være fagbrev.

Viken fylkeskommune forsøker å gi tilbud om opplæring i nærheten av der søker bor.

Voksenopplæring

Til toppen