Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en gratis lovpålagt tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte.

Hvem kan få hjelp?

Du som er mellom 15 og 21 år og som har rett til videregående opplæring, men som

 • ikke har søkt videregående skole eller læreplass
 • ikke har tatt imot tildelt skole- eller læreplass
 • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
 • ikke er i arbeid
 • har tapt opplæringsretten på grunn av bortvisning eller ved heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt

Hva kan du få hjelp med?

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe deg med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Har du mottatt henvendelse fra Oppfølgingstjenesten?

Oppfølgingstjenesten sender en henvendelse til alle som ikke står oppført med skoleplass, lærlingplass eller vitnemål/kompetansebevis. Hvis du ikke er rett mottaker, kontakt oppfølgingstjenesten og gi beskjed om dette.

Melding om elev som avbryter opplæringen

Dersom en elev avbryter opplæringen, eller ikke møter til skolestart, skal meldingsskjema sendes til oppfølgingstjenesten:

Kontakt Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten, Asker og Bærum

Asker (Røyken, Hurum) og Bærum

Oppfølgingstjenesten i Follo

Nordre Follo (Ski, Oppegård), Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk

Oppfølgingstjenesten Romerike

Aurskog-Høland (Rømskog), Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm (Sørum, Skedsmo, Fet), Nittedal, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Lunner.

PPOT Nedre Buskerud

(Drammen, Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Modum)

 • Besøksadresse: Dronninggata 15, 3019 Drammen 
 • Postadresse: Viken fylkeskommune, v/PPOT nedre Buskerud, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 32 80 86 50
 • E-post: post@viken.no

PPOT Ringerike og Hole

(Ringerike, Hole, Krødsherad og Jevnaker)

 • Besøksadresse: Osloveien 17, 3511 Hønefoss
 • Postadresse: Viken fylkeskommune v/PPOT Ringerike og Hole, postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 41 46 42 41
 • E-post: post@viken.no

PPOT Kongsberg og Numedal

 • Besøksadresse Kirkegaten 1, 3616 Kongsberg
 • Postadresse: Postboks 115, 3602 Kongsberg
 • Telefon: 94 19 41 99 
 • E-post: post@ppt-ot.no
 • Nettside: www.ppt-ot.no

PPOT Hallingdal 

(Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol)

 • Besøksadresse: Skysstasjon, Sentrumsvn 93 (inngang bakside), Gol. 
 • Postadresse: Postboks 93, 3551 Gol 
 • Telefon: 32 02 95 20 
 • E-post: ppt@gol.kommune.no
 • Nettside: www.pptogot.no 

Oppfølgingstjenesten, region Indre Østfold

Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Marker, Skiptvedt, Rakkestad).

 • Besøksadresse: Rådhusgata 18, Askim
 • Postadresse: OT, region Indre Østfold, Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: ritah@viken.no

Oppfølgingstjenesten, region Moss

Moss, Rygge, Råde, Våler

 • Besøksadresse: Dronningens gate 16, Moss
 • Postadresse: OT, region Moss, Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: camillasol@viken.no

Oppfølgingstjenesten, region Nedre Glomma

Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Sarpsborg

 • Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
 • Postadresse: OT, region Nedre Glomma, Viken fylkeskommune, Postboks 220,
 • 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post Fredrikstad/Hvaler: anncarinf@viken.no
 • E-post Sarpsborg/Halden/Aremark: marianna@viken.no
Til toppen