Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en gratis lovpålagt tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte.

Hvem kan få hjelp?

Du som er mellom 15- 21 år og som har rett til videregående opplæring, men som:

 • Ikke har søkt videregående skole eller læreplass
 • Ikke har tatt imot tildelt skole- eller læreplass
 • Har avbrutt opplæringen før den er ferdig
 • Ikke er i arbeid
 • Har tapt opplæringsretten på grunn av bortvisning eller ved heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt

Hva kan du få hjelp med?

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe deg med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Har du fått brev fra oppfølgingstjenesten?

Oppfølgingstjenesten sender en henvendelse til alle som ikke står oppført med skoleplass, lærlingeplass eller ferdig med vitnemål/kompetansebevis. Hvis du ikke er rett mottaker, kontakt oppfølgingstjenesten og gi beskjed om dette.

Kontakt Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten, Asker og Bærum

Asker (Røyken, Hurum) og Bærum

Oppfølgingstjenesten i Follo

Nordre Follo (Ski, Oppegård), Vestby, Ås, Frogn, Nesodden

Oppfølgingstjenesten Romerike

Aurskog-Høland (Rømskog), Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm (Sørum, Skedsmo, Fet), Nittedal, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Lunner.

Oppfølgingstjenesten Drammen, Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Modum

 • Besøksadresse: Dronninggata 15, 3019 Drammen 
 • Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg.
 • Tlf: 32 80 86 50
 • E-post: post@viken.no

Oppfølgingstjenesten Ringerike, Hole, Krødsherad og Jevnaker

 • Besøksadresse: Osloveien 17, 3511 Hønefoss
 • Postadresse: Postboks 3092, 3501 Hønefoss
 • Tlf: 32 80 89 20
 • E-post: ppot.rh@bfk.no

Oppfølgingstjenesten Kongsberg og Numedal

 • Besøksadresse Kirkegaten 1, 3616 Kongsberg
 • Postadresse: Postboks 115, 3602 Kongsberg
 • Tlf: 94 19 41 99 
 • E-post: post@ppt-ot.no
 • Nettside: www.ppt-ot.no

Oppfølgingstjenesten Hallingdal 

(Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol)

 • Besøksadresse: Skysstasjon, Sentrumsvn 93 (inngang bakside), Gol. 
 • Postadresse: Postboks 93, 3551 Gol 
 • Tlf: 32 02 95 20 
 • E-post: ppt@gol.kommune.no
 • Nettside: www.pptogot.no 

Oppfølgingstjenesten, region Indre Østfold

Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Marker, Skiptvedt, Rakkestad).

 • Besøksadresse: Rådhusgata 18, Askim
 • Postadresse: PPT, region Indre Østfold, Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: post@viken.no

Oppfølgingstjenesten, region Moss

Moss, Rygge, Råde, Våler

 • Besøksadresse: Dronningensgate 16, Moss
 • Postadresse: PPT, region Moss, Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: post@viken.no

Oppfølgingstjenesten, region Nedre Glomma

Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Sarpsborg

 • Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
 • Postadresse: PPT, region Nedre Glomma, Viken fylkeskommune, Postboks 220,
 • 1702 Sarpsborg
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: post@viken.no
Til toppen