Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) tilbyr veiledning og oppfølging til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

Hva gjør PPT?

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Dette kan være for eksempel:

 • psykososiale vansker
 • lærevansker
 • vansker knyttet til læringsmiljø

Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter opplæringslova. Dette gjelder blant annet:

 • vurdering av behov for tilrettelegging
 • vurdering av behov for spesialundervisning

Kompetanseheving for skoler, lærere og rådgivere

Ved siden av å bistå skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov, driver vi også kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere.

Slik kontakter du PPT

 • Ved hjelp av skolen, for eksempel lærer eller rådgivere, som formidler kontakt til PPT.
 • Ungdom og foresatte kan selv ta kontakt med PPT.
 • Ungdom over 15 år kan kontakte PPT uten samtykke fra/tillatelse fra foresatte.
 • Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt selv eller via veileder i bedriften.
 • Privatskoler eller elever ved privatskoler må ta kontakt med PPT i det området eleven er folkeregistrert.

Henvisning til PP-tjenesten

For at PPT skal kunne arbeide direkte med en elev/lærling/lærekandidat må det foreligge en formell henvisning. Elever/lærlinger kan ta direkte kontakt med PPT. Ungdom over 15 år må gi skriftlig samtykke til at henvisning sendes PPT.

Skjema som kun gjelder elever i grunnskolen i Østfold 

Kontaktinformasjon til PPT i Viken

Velg sted for kontaktinformasjon

Endre svaret
PP-tjenesten Follo

Nordre Follo (Ski, Oppegård), Vestby, Ås, Frogn, Nesodden

PP-tjenesten Asker og Bærum
PP-tjenesten Romerike
PPOT Nedre Buskerud
PPOT Ringerike og Hole
PPT-OT for Numedal og Kongsberg
PPT og OT nedre Hallingdal IKS
PP-tjenesten, region Indre Østfold
 • Område: Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Marker, Skiptvedt, Rakkestad
 • Besøksadresse: Rådhusgata 18, Askim
 • Postadresse: PPT, region Indre Østfold, Viken fylkeskommune, Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: mariannh@viken.no
 • Digital postkasse: Organisasjonsnummer 980 880 168

Les hva PPT, region indre Østfold kan hjelpe deg med

PP-tjenesten, region Moss
 • Område: Moss, Rygge, Råde, Våler
 • Besøksadresse: Dronningensgate 16, Moss
 • Postadresse: PPT, region Moss, Viken fylkeskommune, Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: elsab@viken.no
 • Digital postkasse: Organisasjonsnummer 980 880 168

Les hva PPT, region Moss kan hjelpe deg med

PP-tjenesten, region Nedre Glomma

Les hva PPT, region Nedre Glomma kan hjelpe deg med

Velg et av alternativene ovenfor

Spesialundervisning

Se også informasjon om spesialundervisning

Om pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • De ansatte er pedagoger og psykologer med pedagogisk-psykologisk rådgivning som spesialfelt
 • Alle ansatte har taushetsplikt
 • Alle tjenester er gratis
Til toppen