Skjemaer og søknader

Her ligger skjemaer for deg som søker eller er i videregående opplæring.

Søknad til videregående opplæring

Søknad til videregående opplæring gjør du via nettstedet www.vigo.no.

Dersom du mangler norsk personnummer eller av andre grunner ikke får søkt via www.vigo.no, ta kontakt med fylkesrådsområdet utdanning og kompetanse på e-post post@viken.no eller telefon 32 30 00 00.

Enkelte tilbud krever ekstra informasjon som sendes som tillegg til søknaden.

Tilmeldingskjema for elever som skal søke om fortrinnsrett 1. februar

Skjema for søknad om utvidet rett

Tilleggsskjema ved søknad om inntak ved skoler i Viken

Tilleggsskjema ved søknad om inntak som kun gjelder ved skoler i Østfold

Skjema for flytting, reservering av skoleplass, endre fag, fravær

Kontakt den enkelte skole for informasjon om dokumentasjon/skjema for fravær eller fri fra skolen.

Skjemaer for deg som skal opp til eksamen

Søknad om skoleskyss

Skjemaer som gjelder fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve

Skjema for lærebedrifter i Viken

Skjema for elever som avbryter opplæringen

Dersom en elev avbryter opplæringen, eller ikke møter til skolestart, skal meldingsskjema sendes til Oppfølgingstjenesten:

Skjema for henvisning til PP-tjenesten

PPTvgo tilbyr hjelp slik at personlige eller sosiale vansker ikke skal gå ut over opplæringen. PPTvgo er også et tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

Skjemaer for spesialundervisning

Bestilling av dokumentasjon fra videregående opplæring i Viken

For deg som har tatt din opplæring i Viken og trenger duplikat, kopi eller utstedelse av nytt vitnemål, kompetansebevis, fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev.

Bestilling av lærlingbevis og lommefagbevis

 • Skjema for bestilling av lærlingbevis 

  Logg inn med dette brukernavnet og passordet:
  Brukernavn: skole30
  Passord: IDskole30
  Det er samme brukernavn og passord for alle som bor i Viken. Du skal laste opp passbilde av deg selv i skjema. Krav til foto:

  • ​Fotografiet skal vise ansiktet og må tas rett forfra.
  • Fotoet skal vise hele hodet. Ansiktet skal dekke 70–80 % av bildeflaten.
  • Bakgrunnen skal være lys uten kraftige skygger.
  • Useriøst foto blir avvist.
 • Skjema for bestilling av lommefagbevis 

Skjemaer for voksne som skal ta opplæring

Digital post og forsendelser

Skjemaer som ikke er digitale må du skrive ut og sende innen eventuell søknadsfrist per post til:
Viken fylkeskommune
Fylkesområde utdanning og kompetanse
Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Til toppen