Statistikk for skole og opplæring

Her finner du tall og statistikk for skole og opplæring i Viken fylkeskommune.  

Lærer foran bakgrunn av matteformler - Klikk for stort bilde Alexas_Fotos/Pixabay

Inntaksstatistikk for videregående opplæring og læreplass i Viken

Inntaksstatistikken viser hvor mange elever som søker plass på de fylkeskommunale skolene i Viken, og hvor mange som søker læreplass. Da søknadsfristen gikk ut 1. mars 2021 var det 45 394 søkere til videregående skoler i Viken fylkeskommune, mens 4700 hadde søkt om læreplass.

Oversikt over søkere til læreplass og videregående skole i Viken

Tilstandsrapporter fra de videregående skolene i Viken

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Viken viser karaktersnitt, andelen som fullfører og består, og kartlegging av læringsmiljøet, skolemiljø og mobbing, elevdemokrati og medbestemmelse.

Annen statistikk 

Annen statistikk fra Viken fylkeskommune finner du her.

Til toppen