Innkaller til ordinære kontroller

Tannhelsetjenesten har startet en gradvis opptrapping, og tannklinikkene tar imot pasienter for ordinære undersøkelser og kontroller. Pasienter og eventuelle ledsagere blir i forkant av timen bedt om å avklare smittestatus på telefon.
 Les mer om tannhelse og korona

Til toppen