Er du syk - avlys timeavtalen på tannklinikken

Viken tannhelsetjeneste tilbyr ordinære kontroller og følger de til enhver tid gjeldende smittevernsrutiner gitt av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
Les mer om tannhelsetilbudet tilpasset normal hverdag med økt beredskap

Til toppen