Innkaller til ordinære kontroller

Tannklinikkene tar nå gradvis imot pasienter for ordinære undersøkelser og kontroller. Pasienter og eventuelle ledsagere blir i forkant av timen bedt om å avklare smittestatus på telefon.

 Les mer om tannhelse og korona

Til toppen