Koronaavklaring før besøk på tannklinikken

Tannklinikken kontakter deg i forkant av timeavtalen, for å avklare smittestatus for deg og eventuell ledsager. 

 Les mer om tannhelse og korona

Til toppen