Aktuelt tannhelse

Tar imot pasienter til ordinære kontroller igjen

Nå kan tannhelsetjenesten i Viken igjen ta imot pasienter til ordinære kontroller og undersøkelser. Pasienter og eventuelle ledsagere blir i forkant av timen bedt om å avklare smittestatus på telefon.    

Tannklinikkene i Viken åpner gradvis

Fra mandag 27. april utvider tannklinikkene i Viken tilbudet ytterligere, men kun for pasienter som trenger behandling relativt raskt. Det vil fortsatt være en stund til tannklinikkene tar imot pasienter for ordinære undersøkelser og kontroller.  

Oppretter tre tannklinikker for akuttbehandling av koronasmittede pasienter

De ordinære timene ved tannklinikkene er avlyst, men alle pasienter med et akuttbehov skal få tilbud om tannhelsehjelp i Viken. Ta kontakt med din faste tannklinikk om du har behov for akutt tannhelsehjelp.     

Til toppen