Aktuelt tannhelse

Påvist koronasmitte hos ansatt ved Lier tannklinikk

Én ansatt ved Lier tannklinikk har fått påvist koronasmitte.  

Imponert over ansatte på Vikens tannklinikker

- Høy kompetanse og engasjement er det jeg sitter igjen med, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. For å få innblikk og kunnskap besøker han denne høsten en rekke tannklinikker i fylket.  

Tannlegevakt  19. - 20. september i tidligere Akershus

I helgen 19.- 20. september skal det pågå strømarbeider som påvirker telefonforbindelsen til tannklinikkene i tidligere Akershus (Øvre/Nedre Romerike, Asker/Bærum og Follo).  

Full drift igjen ved Halden tannklinikk

- Vi er glad for at vår kollega er frisk og at det ikke er påvist koronasmitte, sier Per David Clee Søhoel, seksjonsleder tannhelse Sør-Øst i Viken fylkeskommune. Fra tirsdag 8. september er det igjen full drift ved Halden tannklinikk.

Halden tannklinikk stengt 3. og 4. september

Halden tannklinikk er stengt torsdag 3. og fredag 4. september etter føre-var-prinsippet, i påvente av svar på en koronatest blant en av de ansatte.      

Avklarer smittestatus før tannhelsekonsultasjoner

På grunn av økt smittespredning i befolkningen i enkelte kommuner i Viken, skjerpes rutinene slik at Viken tannhelsetjeneste fortsatt kan gi et trygt tilbud.

Tar imot pasienter til ordinære kontroller igjen

Nå kan tannhelsetjenesten i Viken igjen ta imot pasienter til ordinære kontroller og undersøkelser. Pasienter og eventuelle ledsagere blir i forkant av timen bedt om å avklare smittestatus på telefon.    

Tannklinikkene i Viken åpner gradvis

Fra mandag 27. april utvider tannklinikkene i Viken tilbudet ytterligere, men kun for pasienter som trenger behandling relativt raskt. Det vil fortsatt være en stund til tannklinikkene tar imot pasienter for ordinære undersøkelser og kontroller.  

Oppretter tre tannklinikker for akuttbehandling av koronasmittede pasienter

De ordinære timene ved tannklinikkene er avlyst, men alle pasienter med et akuttbehov skal få tilbud om tannhelsehjelp i Viken. Ta kontakt med din faste tannklinikk om du har behov for akutt tannhelsehjelp.     

Til toppen