Aktuelt tannhelse

Nå kan tannhelsetjenesten i Viken igjen ta imot pasienter til ordinære kontroller og undersøkelser. Pasienter og eventuelle ledsagere blir i forkant av timen bedt om å avklare smittestatus på telefon. 

Tannlegestol og utstyr

Fra mandag 27. april utvider tannklinikkene i Viken tilbudet ytterligere, men kun for pasienter som trenger behandling relativt raskt. Det vil fortsatt være en stund til tannklinikkene tar imot pasienter for ordinære undersøkelser og kontroller. 

Vi har etablert en beredskap for akutt tannhelsehjelp i påsken.

De ordinære timene ved tannklinikkene er avlyst, men alle pasienter med et akuttbehov skal få tilbud om tannhelsehjelp i Viken. Ta kontakt med din faste tannklinikk om du har behov for akutt tannhelsehjelp. 
 

Til toppen